Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem  in het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

Ik bied gespecialiseerde zorg voor kinderen met lees en spellingsproblemen.

De behandeling is georiënteerd op een fonologische benadering, waarbij inzicht in klanken en de klankstructuur als uitgangspunt wordt genomen.

Voor deze behandeling ben ik gecertificeerd ONL medebehandelaar.